1976
Ο πολιτευτής και ο καθρέφτης του Μπαγιαντέρα
  • Ο Καθρέφτης (Μπαγιαντέρας, Σαββόπουλος)
  • Ο Πολιτευτής

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΥΡΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Διονύσης Σαββόπουλος

ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ

Διονύσης Σαββόπουλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διονύσης Σαββόπουλος
  • Ο Καθρέφτης (Μπαγιαντέρας, Σαββόπουλος)
  • Ο Πολιτευτής